background
Rīga kursi


Nāc mācīties uz mācību centru “BUTS”


Darba aizsardzības nodaļa:Profesionālās izaugsmes nodaļa un Elektronodaļa nodaļa:Komercdarbības nodaļa:Metināšanas un Sanitārtehnikas nodaļa:


* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


KAS VAR PIETEIKTIES?
strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS


Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Iesniedzamie dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Mācību centra "BUTS" Darba aizsardzības nodaļa:
Tālrunis: 27840717, 67509454
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga

Mācību centra "BUTS" Profesionālās izaugsmes nodaļa un Elektronodaļa nodaļa:
Tālrunis: 27841909; 67559718
E-pasts: izaugsme@buts.lv
Adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga

Mācību centra "BUTS" Metināšanas un Sanitārtehnikas nodaļa:
Tālrunis: 27840717, 67509454
E-pasts: metalapstrade@buts.lv
Adrese: Meža iela 7, Rīga

Mācību centra "BUTS" Komercdarbības nodaļa:
Tālrunis: 26684949, 27898006
E-pasts: komercdarbiba@buts.lv
Adrese: Meža iela 7, Rīga