Prasības par uztura normām ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem


MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" - stājās spēkā ar 01.06.2012.

Seminārs paredzēts visiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu speciālistiem, pirmskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu speciālistiem, kas ir atbildīgi par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu un iestādes vadītājiem.

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt zināšanas par veselīga un līdzsvarota uztura normām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi:

- pirmsskolas izglītības programmas īstenojošajās izglītības iestādēs;

- vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs;

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

- ārstniecības iestādēs;