Automobiļa celtņa operators


Mācību programmā apgūtās automobiļa celtņa pareizas ekspluatācijas zināšanas kalpos par drošības garantu, ka darba vidē, automobiļa celtņa darba specifikai atbilstošos apstākļos, operators neapdraudēs nedz savu un citu nodarbināto drošību un veselību, nedz arī kravas, kuru bojājumu vai automobiļa celtņa operatora nekompetences rezultātā, var tikt radīti zaudējumi uzņēmumam. 
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka automobiļa celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, automobiļa celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

- automobiļa celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- automobiļa celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par automobiļa celtņa pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar automobiļa celtni.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Filiāles vadītājs: Andis Ķīsis Filiāles vadītāja vietniece: Margarita Začiņajeva Filiāles administratore: Margarita Preile Tālrunis: 29278522, 26685727, 27898025 Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 21.11.2019
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Filiāles administratore: Sanita Bernāte Tālrunis: 27898042, 26634173 Adrese: Klaipēdas iela 19/21, 418 kab., Liepāja E-pasts: liepaja@buts.lv
Norises laiks: 26.11.2019

Jūsu ieguvumi: