Portālā celtņa operators


Portālais celtnis ir pilna apgrieziena izlices celtnis uz portāla, kas uzskatāms par cikliskas darbības celšanas iekārtu, kas paredzēta nostiprinātas kravas pacelšanai un pārvietošanai. 
Lai neradītu draudus cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam un videi, portālā celtņa operatoram Latvijas Republikas likumdošanā noteikts apgūt konkrētam celtnim atbilstošu apmācību programmu. Apmācībās gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs droši organizēt un veikt darbus ar portālo celtni, ievērojot portālā celtņa uzraudzības kārtību, tehniskās uzraudzības nosacījumus un drošības prasības. 
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka portālais celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, portālā celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, portālo celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

- portālā celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- portālā celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta  aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par portālā celtņa darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: