Vizuālās reklāmas noformēšana


Vizuālās reklāmas mūsdienās ir sastopamas ik uz soļa un jāatzīst, ka daudzas no tām it nemaz neuzrunā! Lai gan tas taču ir reklāmas mērķis! Ja varam teikt, ka Mode mainās, klasika paliek, tad par vizuālo reklāmu jāsaka Reklāma mainās, mērķis paliek! Kā sasniegt mērķi ar vizuālās reklāmas palīdzību, uzrunājot vēlamo mērķauditoriju? Iegūsti zināšanas, apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Vizuālās reklāmas noformēšana”!

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionalās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā  rezultātā  pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes reklāmas nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: