Augstspiediena katlu iekārtu operators


Augstspiediena katlu iekārtu operators strādā uzņēmumu katlu mājās. Nodrošina katlu sagatavošu darbam, pārbaudi un darbības kontroli.
Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” katlu iekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka augstspiediena katlu iekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt augstspiediena iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 17. punkta 3. pants nosaka, ka iekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.


Mācību ilgums: 6 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:

-  siltumražošanas tehnoloģija;
-  spiedieniekārtu (katlu) apkalpošana un apturēšana;
-  kurināmais un tā izmantošana spiedieniekārtās;
-  kurtuves, barošanas ierīces, katlu armatūra, garnitūra un agregāti;
-  spiedieniekārtu kontrolaparāti un mēraparāti, jēdziens par automātiku;
-  katlu barošanas ūdens, spiedieniekārtu ekspluatācija, tehniskā uzraudzība un prasības katlu māju telpām;

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par augstspiediena katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar augstspiediena katlu iekārtu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jēkabpils filiāle
Filiāles vadītāja: Maija Ivanova Tālrunis: 65236618, 27898040 E-pasts: jekabpils@buts.lv Lietvede: Inese Krūmiņa Adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils Tālrunis: 65236618, 27898040, 27898022 Fakss: 65236618 E-pasts: jekabpils@buts.lv
Norises laiks: 20.08.2019
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Tālrunis: 27898042 E-pasts: liepaja@buts.lv Sekretāre: Sanita Bernāte Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets Tālrunis: 63437033 Fakss: 63437033
Norises laiks: 19.07.2019
Aizkraukles filiāle
Filiāles vadītāja: Jana Uzulniece Sekretāre: Alla Makarova Adrese: Lāčplēša iela 6, Aizkraukle Tālrunis: 65124201, 27898033, 27898045 Fakss: 65124202 E-pasts: aizkraukle@buts.lv
Norises laiks: 02.10.2019

Jūsu ieguvumi: