Prasības atbildīgajiem par elektroietaises ekspluatāciju un uzņēmumu vadītājiem


Katrs uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par pareizu un drošu elektroietaišu ekspluatāciju savā valdījumā esošajā uzņēmumā. To nosaka MK noteikumi Nr.1041.

 Uzņēmuma vadītājs ir būtiski ieinteresēts, lai atbildīgā persona par elektroietaišu ekspluatāciju ir kompetenta ne tikai praktiskajā darbu vadīšanā, bet mācētu arī juridiski pareizi vest dokumentāciju.

Reizē ar MK noteikumu Nr.1041 stāšanos spēkā šī atbildība ir krasi pieaugusi un skar visus Latvijā esošos uzņēmumus.

Seminārs ir orientēts uz:

-          uzņēmumu vadītājiem, kuri grib juridiski nodrošināties un iegūt atbildes uz jautājumiem, kā organizēt darbu atbilstoši MK Nr.1041 noteikumiem;

-          atbildīgajām personām par elektroietaišu ekspluatāciju, kuriem ir jāzina, kā to darīt.

Meklēsim arī atbildes uz jūsu sasāpējušiem jautājumiem un iztirzāsim specifiskus “sīkumus”.


Semināra ilgums:
8 stundas
Iegūstamais dokuments: sertifikāts

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Sniegt padziļinātas zināšanas par elektroietaises ekspluatāciju atbilstoši MK 1041 noteikumiem. Sniegt praktiskus padomus par to pareizu organizēšanu un nodrošināšanu.
 
Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Filiāles vadītājs: Andis Ķīsis Tālrunis: 29278522, 65455501 Sekretāre: Margarita Preile Adrese: 18. novembra iela 18a - 208, Daugavpils E-pasts: daugavpils@buts.lv
Norises laiks: 20.12.2018
Rīga, Elektronodaļa
Nodaļas vadītāja: Rigonda Balgalve Tālrunis: 27841909; 67559718 E-pasts: izaugsme@buts.lv Sekretāre: Ilze Nagodkina Tālrunis: 27898035; 67509446 Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.
Norises laiks: 28.12.2018

Jūsu ieguvumi: