Zemspiediena katlu iekārtu operators


Zemspiediena katlu operators var strādāt katlu mājās, veikt apkures darbus, sagatavot katlu darbam, veikt pārbaudi un darbības kontroli, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. 
Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” zemspiediena katlu iekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka zemspiediena katlu iekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt zemspiediena iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 17. punkta 3. pants nosaka, ka iekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.


Mācību ilgums:
6 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par zemspiediena katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar zemspiediena katlu iekārtu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis Tālrunis: 27898042 E-pasts: liepaja@buts.lv Sekretāre: Sanita Bernāte Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets Tālrunis: 63437033 Fakss: 63437033
Norises laiks: 24.07.2019
Aizkraukles filiāle
Filiāles vadītāja: Jana Uzulniece Sekretāre: Alla Makarova Adrese: Lāčplēša iela 6, Aizkraukle Tālrunis: 65124201, 27898033, 27898045 Fakss: 65124202 E-pasts: aizkraukle@buts.lv
Norises laiks: 02.08.2019
Jēkabpils filiāle
Filiāles vadītāja: Maija Ivanova Tālrunis: 65236618, 27898040 E-pasts: jekabpils@buts.lv Lietvede: Inese Krūmiņa Adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils Tālrunis: 65236618, 27898040, 27898022 Fakss: 65236618 E-pasts: jekabpils@buts.lv
Norises laiks: 20.08.2019
Ventspils filiāle
Filiāles vadītāja: Diāna Blāze Tālrunis: 29161907 Administratore: Anda Jurevica Adrese: Ventspils, Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs Tālrunis: 27898048, 63625939 E-pasts: ventspils@buts.lv
Norises laiks: 03.09.2019

Jūsu ieguvumi: