Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ar priekšzināšanām)


Ja esi uzņēmuma darbinieks, kuram nepieciešams ikdienā strādāt ar apjomīgiem datu masīviem, analizēt datus, veikt sarežģītus aprēķinus nāc pie mums, papildini zināšanas Excel programmatūrā un kļūsti profesionāls savā jomā! 

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jāprot izmantot MS Excel pamatfunkcijas. 

Mācību ilgums: 40 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Efektīvi izmantot MS Excel piedāvātās iespējas veikt dažādus aprēķinus, analizēt datus un prognozēt iespējamo attīstību, kā arī sadarboties ar citiem lietotājiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: