Auto un elektroiekrāvēja operators


Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos auto un elektroiekrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%. 

Mācību ilgums: 24 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par auto/elektroiekrāvēja darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar auto/elektroiekrāvēju.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: