background
Sākums
Lietvedisarrowprint
Lietvedis

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus;
 • Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu;
 • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas;
 • Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku;
 • Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
 • Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu;
 • Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem;
 • Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru;
 • Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai;
 • Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 • Sastādīt arhīva izziņas;
 • Veikt dokumentu ekspertīzi;
 • Noformēt personāla dokumentus;
 • Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu;
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros. Lietvedis strādā uzņēmumos.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Piedāvājam programmu apgūt arī:


Ja esi kompetents lietveža profesijā, 
tad izmanto iespēju un iegūsti kvalifikāciju 1 dienas laikā! Ieskaties sadaļā:

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Lietvedība;
 • Personāllietas un personāla vadība;
 • Datormācība;
 • Biroja darba organizācija;
 • Lietišķā rakstu valoda;
 • Saskarsme;
 • Darba aizsardzība un drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību un administrēšanas nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Nodaļas vadītāja: Laura Lika
Tālrunis: 27841909; 67559718
E-pasts: izaugsme@buts.lv

Sekretāre: Daniella Tillberga
Tālrunis: 27898035; 67509446
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.

ĀF
Norises laiks: 24.08.2017
Balvos
Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne
Sekretāre: Daiga Rutka
Mācības organizējam: Balvos, Brīvības ielā 47 un Dārza ielā 2
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
Fakss: 64471066
E-pasts: gulbene@buts.lv

Norises laiks: 25.08.2017
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Nodaļas vadītāja: Laura Lika
Tālrunis: 27841909; 67559718
E-pasts: izaugsme@buts.lv

Sekretāre: Daniella Tillberga
Tālrunis: 27898035; 67509446
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.


Norises laiks: 31.08.2017
Rīga, E- studiju nodaļa
Tālrunis: 67559714, 28636381
E-pasts: talmaciba@buts.lv

Nodaļas sekretāre:
Tālrunis: 67408200, 27843969
E-pasts: talmaciba@buts.lv

Nodaļas tehniskais vadītājs: Ingars Naglis
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 45. kab.
Tālrunis: 67559714, 67509455, 27898009Norises laiks: 31.08.2017
Talsu filiāle
Filiāles vadītāja PI: Laila Pūkaine
Tālrunis: 27898047

Sekretāre: Liene Dogudovska
Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi
Tālrunis: 63291123, 27898047
Fakss: 63291123
E-pasts: talsi@buts.lv
ĀF
Norises laiks: 31.08.2017
Tukuma filiāle
Filiāles vadītāja PI: Laila Pūkaine
Tālrunis: 27898047
E-pasts: talsi@buts.lv
ĀF
Norises laiks: 31.08.2017
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Nodaļas vadītāja: Laura Lika
Tālrunis: 27841909; 67559718
E-pasts: izaugsme@buts.lv

Sekretāre: Daniella Tillberga
Tālrunis: 27898035; 67509446
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.


Norises laiks: 12.09.2017
Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Ingrīda Ābolkalna
Sekretāre: Aļona Veļičeva
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
Fakss: 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv
ĀF
Norises laiks: 05.10.2017