background
90% līdzfinansējums mācībām
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidearrowprint
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Jūsu ieguvumi:

Projekta ietvaros Jums ir iespēja apgūt izvēlēto mācību programmu tikai ar 10% līdzmaksājumu (vai pat 0% līdzmaksājumu personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīga statuss) no kopējās mācību maksas.
Mācības šajā posmā tiks organizētas šādās tautsaimniecības nozarēs:
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT,
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
 • transports un loģistika,
 • kokrūpniecība,
 • enerģētika,
 • būvniecība,
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
 • drukas un mediju tehnoloģijas,
 • ķīmiskā rūpniecība,
 • kultūra,
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.


KAS VAR PIETEIKTIES?

strādājošie:
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS
Pieteikšanās līdz 16. aprīlim!

Iesniedzamie dokumenti:
 • aizpildīta pieteikuma veidlapa -> lejupielādēt
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Kursa programma:

 • Tūrisma produktu izstrāde
 • Automatizēto siltumtīklu apkalpošana
 • Ēku automatizācija, KNX sistēmas
 • Elektronisko sistēmu remonts. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remontdarbi
 • Motora remonts. Automehāniķa darbs

Pieteikties

Kursa mērķis: