background
Apkures iekārtas un santehnika
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķisarrowprint
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Jūsu ieguvumi:

Jūs apgūsiet sekojošas zināšanas un prasmes:
 • Būvniecības normatīvais reglamentējums;
 • inženierkomunikāciju montāžas darbu tehnoloģija;
 • izpilddokumentācijas  sastāvs, veidošana, prasības;
 • inženierkomunikāciju montāžas gaita un īpatnības;
 • inženierkomunikāciju montāžas procesa kvalitātes pārbaudes metodes;
 • inženierkomunikāciju montāžas darba vadība un alternatīvie risinājumi;
 • inženierkomunikāciju montāžas instrumenti, lietošanas nosacījumi;
 • vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu materiāli, pielietošana;
 • vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija un remonts;
 • vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu ekspluatācijā – procedūra un dokumentācija.

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis veic vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu izbūves, ekspluatācijas  un  remonta  darbu  organizēšanu  un vadīšanu;  nosaka  atsevišķu  darbu veidu un apjomu   izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo  darbu  veikšanai  atbilstoši būvprojektā  paredzētajiem  materiāliem  un  iekārtām,  plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā  iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem  darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi.


Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Iepriekš iegūtā izglītība: Arodizglītība vai vidējā izglītība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Materiālmācība
 • Profesionālā angļu valoda
 • Inženierkomunikāciju datorgrafika
 • Plūsmas mehānika
 • Būvniecības siltumfizika
 • Tehniskā termodinamika
 • Hidrodinamika un aerodinamika
 • Inženiertīkli 
 • Ventilācija 
 • Ventilācijas projekts
 • Sanitārtehnisko būvdarbu organizēšana 
 • Inženiersistēmu apkope un ekspluatācija
 • Praktiskās mācības sistēmu montāžā un ekspluatācijā 
Kvalifikācijas prakse 
Valsts noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.