background
Celtniecība
Betonētājsarrowprint
Betonētājs

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un prasības betonēšanas darbos;
 • Atpazīt bīstamas darba vietas un operācijas, novērtēt negadījumu bīstamību un iespējamās sekas būvlaukumā un būvizstrādājumu ražotnē;
 • Rasēt betonējamās konstrukcijas un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus un terminoloģiju;
 • Lietot betonējamo konstrukciju izveidošanas un iestrādāšanas metodes un tehnoloģiskās iekārtas;
 • Ievērot izpildāmo betonēšanas darbu posmu kvalitātes prasības;
 • Izveidot betonējamo konstrukciju pamatni atbilstoši būvkonstrukciju rasējumam;
 • Ierīkot un nostiprināt betonējamās konstrukcijas veidņus;
 • Izveidot betonējamo konstrukciju stiegrojumu atbilstoši rasējumam;
 • Ievietot betonējamajā konstrukcijā būvizstrādājumus un ieliekamās detaļas;
 • Iestrādāt betonu konstrukcijā atbilstoši rasējumiem;
 • Apstrādāt būvkonstrukcijas betona virsmu atbilstoši rasējumam;
 • Lietot apstākļiem atbilstošas betona kopšanas metodes;
 • Atveidņot betonētās konstrukcijas, lietojot veidņu veidiem un sistēmām atbilstošas metodes;
 • Rīkoties nestandarta situācijās, lietot pirmās palīdzības sniegšanas metodes un līdzekļus būvlaukumā un būvizstrādājumu ražotnē.

Betonētājs būvlaukumā ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veic betona un dzelzsbetona (turpmāk – betona) konstrukciju betonēšanu vai izgatavo betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē, darbus veic betonēšanas tehniķa vai citas struktūrvienības vadītāja vadībā. Betonētājs strādā būvuzņēmumos, būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos vai citos uzņēmumos.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Betonēšanas darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Rasēšana;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Darba drošība, ugunsdrošība
Praktiskās mācības;
 • Betonēšanas pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Betonētājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.