background
Celtniecība
Guļbūves ēku celtnieksarrowprint
Guļbūves ēku celtnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Pazīt Latvijā būvniecībā izmantojamās koku sugas, orientēties to īpašībās un pielietojumā;
 • Izprast ēku konstruktīvos un arhitektoniskos elementus;
 • Izpildīt vienkāršas darba skices;
 • Izvērtēt un atlasīt būvei nepieciešamos baļķus atbilstoši būvprojekta prasībām, novērtējot koksni un tās bojājumu pieļaujamību būvkokos;
 • Uzmērīt būvkokus un noteikt to tilpumu;
 • Ievērot būvniecību reglamentējošās normas būvdarbu izpildē;
 • Izgatavot un uzstādīt nepieciešamās palīgierīces celtniecības darbu veikšanai;
 • Sagatavot darbam un strādāt ar rokas instrumentiem, palīgierīcēm un iekārtām, uzturot tos darba kārtībā un novēršot nelielus bojājumus;
 • Nospraust pagaidu pamatus, izveidot un nolīmeņot tos;
 • Apstrādāt būvbaļķus ar rokas darba rīkiem, motorinstrumentiem un elektroinstrumentiem, sagatavojot tos iebūvei ēkā;
 • Izbūvēt pirmo vainagu ar četru pakšu veidiem (krusta, apaļo, dzeguļu un sedlu);
 • Veikt guļbaļķu mājas stāvu izbūvi, novērtējot koksnes rukuma, raukuma, briešanas un deformāciju rašanās iespējas;
 • Izpildīt sienas baļķu vainagu tapošanas, numurēšanas un izjaukšanas darbus;
 • Izbūvēt logu un durvju ailas;
 • Izbūvēt starpsienas un sajūgt tās ar ārsienām;
 • Izbūvēt slīdošās sienas;
 • Uzstādīt logu un durvju blokus;
 • Siltināt guļbūves ēkas sienas, durvis, logus ar dažādiem materiāliem.

Guļbūves ēku celtnieks strādā amatniecības uzņēmumos un būvfirmās, būvējot guļbūves un mazās arhitektūras formas. Darbība saistīta ar apaļkoka konstrukciju izgatavošanu un pielietojamo mehānismu, instrumentu, dažādu ierīču izmantošanu un apkopi. Viņš orientējas guļbūves celtniecības tehnoloģiskajos procesos un darba metodēs. Guļbūves ēku celtnieks veic guļbaļķu atlasi atbilstoši projektam un pirmapstrādi, izbūvē vainagus ar dažādu pakšu veidiem, izpilda būvkoku stiķēšanu, vainagu tapošanu, numurēšanu, izjaukšanu un salikšanu. Viņš izbūvē ēkas stāvus, starpsienas, griestus un vienkāršas grīdas, veic sienu un grīdu siltināšanas darbus, uzstāda logu un durvju blokus un veic ēkas būvelementu konservācijas darbus. Guļbūves ēku celtnieks prot lasīt darba rasējumus, veidot darba skices, orientējas darbu tehnoloģiskajā procesā un spēj novērtēt situāciju un savu darbu, ievērojot darba drošības tehnikas noteikumus, ugunsdrošību un elektrodrošību.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Guļbūves darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Darba aizsardzība;
 • Projektēšanas pamati;
 • Būvkoku sagatavošana;
 • Guļbūves ēku celtniecība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Guļbūves ēku celtnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.