background
Celtņu operatori
No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operatorsarrowprint
No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai gan no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) konstrukcija izskatās vienkārša, tā drošai ekspluatācijai nepieciešams apgūt zināšanas, kuras nākotnē samazinās nelaimes gadījumu risku darba vietā nodarbinātajiem. Jaunapgūtās zināšanas un prasmes optimizēs montāžas darbus!
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.


Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: tilts, buks;     
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;        
 • Kravas piekares, satveršanas ierīces un pārvietošanas (braukšanas) mehānismi;
 • Vadības pults;
 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa sliežu ceļš;
 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;      
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Filiāles vadītājs: Andis Ķīsis
Filiāles vadītāja vietniece: Margarita Začiņajeva
Filiāles administratore: Margarita Preile
Tālrunis: 29278522, 26685727, 27898025
Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 28.10.2019