background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība, civilā aizsardzība
Civilā aizsardzībaarrowprint
Civilā aizsardzība

Jūsu ieguvumi:


Civilā aizsardzība — organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.
Civilās aizsardzības pasākumus, apzinot iespējamos apdraudējumus, paredz:
1) Valsts civilās aizsardzības plānā;
2) pašvaldības civilās aizsardzības plānā;
3) komersanta objekta civilās aizsardzības plānā, ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katrs komersants, kurš atbilst minētajiem nosacījumiem;
4) iestādes civilās aizsardzības plānā, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst minētajiem nosacījumiem.
 „Civilās aizsardzības likums” nosaka, ka pašvaldību uzdevumi un tiesības ir piedalīties civilās aizsardzības mācībās, kā arī atbilstoši Likumam komersantu uzdevumos un tiesībās ietilpst nodarbināto apmācību nodrošināšana civilās aizsardzības jautājumos.

Mācību periods: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

 • Valsts civilās aizsardzības sistēma;
 • Valstī iespējamās katastrofas un to sekas;
 • Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma;
 • Valsts iestādes;
 • Iedzīvotāju rīcība un tiesības;
 • Objekta iekšējie un ārējie apdraudējumi;
 • Nodarbināto rīcība;
 • Terorisms;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Pirmās palīdzības sniegšana;
 • Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadāšanai;
 • Radiācijas drošība.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt profesionālās zināšanas civilās aizsardzības sistēmas struktūras pamatos un organizēšanas pamatvirzienos.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.