background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība, civilā aizsardzība
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanaarrowprint
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

Jūsu ieguvumi:

  • Uzzināsiet, kā rīkoties notiekot nelaimes gadījumam darbā, kādi ir galvenie izmeklēšanas etapi;
  • Apgūsiet konkrētu veidu nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
  • Iegūsiet prasmes, kā pareizi noformēt aktu par nelaimes gadījumu darbā;
  • Uzzināsiet, kāda ir akta par nelaimes gadījumu darbā reģistrācijas kārtība VDI;
  • Noskaidrosiet, kāda ir rīcība pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas un akta reģistrācijas VDI;
  • Saņemsiet atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.


Katru gadu Latvijā tiek reģistrēts vairāk nekā tūkstotis nelaimes gadījumu, kuros nodarbinātie gūst dažāda rakstura traumas vai iet bojā. Nelaimes gadījumu sekas izjūt ne tikai nodarbinātie un to tuvinieki, bet arī darba devēji – notikušie nelaimes gadījumi rada lielus izdevumus un apgrūtina uzņēmuma sekmīgu darbību.
Analizējot reģistrēto nelaimes gadījumu cēloņus, diemžēl redzams, ka bieži vien nelaimes gadījumu novēršana nebūtu prasījusi lielus ieguldījumus, - daudzi nelaimes gadījumi notiek ne tikai bīstamu un nepiemērotu darba apstākļu dēļ, bet arī elementāru prasību neievērošanas vai neuzmanības dēļ.
Nelaimes gadījumu reģistrācija un izmeklēšana ir svarīga gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem. Tā dod iespēju: nodarbinātajiem – pilnvērtīgi izārstēt nelaimes gadījuma sekas vai, ja veselības traucējumi ir paliekoši, sniedz sociālās garantijas turpmākās dzīves laikā; letālos gadījumos-sociālās garantijas palikušajiem apgādājamiem; darba devējiem-izvērtēt notikušā cēloņus un noskaidrot atbildīgās personas, kā arī darīt visu iespējamo, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos.
Lai zinātu, kā darba devējam, darba aizsardzības speciālistam un citiem nodarbinātajiem pareizi rīkoties situācijās, kad notiek nelaimes gadījums darbā un kāda ir tālākā rīcība, piedāvājam semināru „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana”, kura ietvaros apgūsiet nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un reģistrācijas vispārējos principus un svarīgākos etapus.

Semināra ilgums:
6 stundas

Kursa programma:

  • Nelaimes gadījumu darbā veidi, cēloņi, to novēršanas metodes;
  • Nelaimes gadījumu izmeklēšanas etapi;
  • Akta par nelaimes gadījumu darbā noformēšana, iespējamās kļūdas un to novēršana;
  • Akta par nelaimes gadījumu darbā reģistrēšana VDI un uzskaite.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apmācību procesā apgūt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas iemaņas