background
Datorzinības
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšanaarrowprint
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana

Jūsu ieguvumi:

  • Datortehnikas uzturēšanā:
- datortehnikas komponentes, to veidi, funkcijas, izvēle un uzstādīšana;
- uzstādīt un konfigurēt datortehniku;

- veikt nepieciešamo datortehnikas apkopi;

-
modernizēt datortehniku;
-
diagnosticēt un novērst kļūmes tās darbībā;
- izvērtēt datortehnikas atbilstību lietotāja vajadzībām un tās uzlabojumu nepieciešamību;
  • Programmatūras un datu pārvaldīšanā:

- instalēt un konfigurēt programmatūru;

- veikt programmatūras uzturēšanas darbus;

- diagnosticēt un novērst kļūmes programmatūras darbībā;

- veidot rezerves kopijas;

- organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā  datortīklā;

- izvērtēt programmatūras atbilstību lietotāja vajadzībām un tās uzlabojumu nepieciešamību;

  • Atbalsta sniegšanu datorlietotājiem:

- konsultēt lietotājus ergonomikas un darba drošības jautājumos;

- konsultēt lietotājus programmatūras licencēšanas jautājumos;

- konsultēt lietotājus darbā ar programmatūru;

- konsultēt lietotājus darba ar datortehniku;

  • IT infrastruktūras dokumentēšana un attīstības plānošana:

- dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru;

- sagatavot priekšlikumu jaunas datortehnikas ieviešanai, esošās modernizēšanai;

- sagatavot priekšlikumus jaunas programmatūras ieviešanai;

- sekot līdzi aktualitātēm nozarē.


Mūsdienās personīgais dators kļuvis par tikpat pašsaprotamu un nepieciešamu lietu kā mobilais telefons. Turklāt to raksturo neskaitāmas funkcijas, kas palīdz kā darba gaitās, tā arī personīgajā dzīvē. Tas zināms ikvienam, tāpat kā tas, ka datoriem regulāri nepieciešama lietojumprogrammu instalēšana un konfigurēšana. Ņemot vērā moderno tehnoloģiju attīstību – arī lietojumprogrammas attīstās! Attīsti arī Tu savas iemaņas!
Lai gūtu maksimāli efektīvu un ikvienam tik svarīgo rezultātu, apmācības tiek īstenotas ar dažādu progresīvu mācību metožu palīdzību: diskusijas; demonstrācijas; patstāvīgais darbs; praktiskie darbi u.c. mācību paņēmieni, kas mācību procesu padarīs ne tikai interesantu, bet arī radošu.

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Datortehnika;
  • Programmnodrošinājums;
  • Angļu valoda;
  • Darba drošība un ergonomika;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanās un prasmes informācijas tehnoloģiju nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.