background
Ēdināšana un viesmīlība
Bārmenisarrowprint
Bārmenis

Jūsu ieguvumi:

 • Pielietot valsts un svešvalodu zināšanas profesionālajā darbībā;
 • Pielietot bāra un restorāna tehnisko aprīkojumu, inventāru;
 • Ievērot estētikas galvenos pamatprincipus bāra iekārtojumā, dzērienu un iekārtu izvietošanas noteikumus;
 • Pārzināt un pielietot jaukto dzērienu pagatavošanas receptūras un dekorēšanas elementus;
 • Organizēt bāra darbu ikdienā un banketos;
 • Sastādīt ēdienu un dzērienu karti saskaņā ar bāra specifiku;
 • Izvietot bāra noliktavā dzērienus, tabakas izstrādājumus, pārtikas produktus, atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;
 • Pārliecināties par produkcijas pietiekamību un kvalitāti;
 • Servēt ikdienas un banketa galdus saskaņā ar etiķeti;
 • Ievērot dažādu dzērienu sagatavošanas, izvietošanas un pasniegšanas noteikumus;
 • Vadīt viesu apkalpošanas un produktu pārdošanas procesu, pārliecinoties par viesu labsajūtu, radot pievilcīgu uzņēmuma tēlu;
 • Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērojot runas un kustību kultūru;
 • Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, strādāt komandā, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās;
 • Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, kolēģu un viesu veselībai, ievērot darba aizsardzības un higiēnas noteikumus;
 • Veikt bāra inventarizāciju.

Bārmenis organizē bāra darbu ikdienā un banketos. Apkalpo viesus, pielietojot ātras un efektīvas metodes, kas nodrošina augstu tehnisko izpildījumu un kvalitāti. Kontrolē viesu apkalpošanas procesu sadarbībā ar viesmīļiem un rūpējas par viesu komfortu. Atbild par materiālajām vērtībām. Pagatavo un pasniedz jauktos dzērienus, bāra uzkodas. Komunicē valsts valodā un svešvalodās, ievērojot profesionālās saskarsmes pamatprincipus.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Piedāvājam programmu apgūt arī:

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Bāra darba organizācija;
 • Sanitārija un higiēnas pamati;
 • Bāra aprīkojums;
 • Viesmīlība un viesu apkalpošana;
 • Pārtikas prečzinība;
 • Dzērieni un uzkodas;
 • Uzskaite un atskaite;
 • Komunikācija un pārdošanas prasmes;
 • Profesionālā angļu valoda;
 • Runas un kustību kultūra;
 • Darba aizsardzība un drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot restorānu pakalpojumu nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Bārmenis” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.