background
Enerģētika
Elektriķisarrowprint
Elektriķis Elektriķis

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un pārzināt tehnisko dokumentāciju (rasējumus, materiālu specifikācijas, elektriskās shēmas);
 • Izstrādāt un noformēt tehniskos risinājumus;
 • Izvērtēt darba apstākļus, sagatavojot darba vietu drošai darba veikšanai;
 • Plānot un organizēt savu un sev pakļautā personāla darbu atbilstoši uzdevumam;
 • Apzināt veicamajam darba uzdevumam nepieciešamos resursus;
 • Noteikt tehnoloģiskā procesa izmaksas un izveidot tāmi;
 • Noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības un nozares normatīvo aktu prasībām;
 • Veikt elektroinstalācijas un elektromontāžas darbus;
 • Veikt un fiksēt elektrisko lielumu un vērtību mērījumus;
 • Regulēt elektroiekārtas un elektroietaises;
 • Konstatēt, novērtēt un novērst elektroiekārtu defektus;
 • Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzņemties atbildību par saviem darba rezultātiem.

IEVĒRĪBAI:
Saistībā ar Profesiju standarta izmaiņām, profesija "ELEKTRIĶIS" tiek pārdēvēta par "ELEKTROTEHNIĶIS". Minētās profesijas apguvei lūdzam sekot saitei: ELEKTROTEHNIĶISElektriķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.
Elektriķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Lai drīkstētu izpildīt elektroietaišu projektēšanu, projektu ekspertīzi, darbu vadīšanu un uzraudzību, ierīkošanu, remontu, mērīšanu un pārbaudes, strādājot licencētos uzņēmumos, amatniecības uzņēmumos, individuālajos uzņēmumos, vai veicot privātpraksi, atkarībā no profesionālā novirziena, nepieciešams saņemt elektroprakses sertifikātu. Ar prasībām sertifikāta iegūšanai iepazīsties ŠEIT


Apmācības organizējam gan latviešu, gan krievu valodā.

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 •  Elektrotehnika;
 •  Materiālu mācība;
 •  Rasēšana;
 •  Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika;
 •  Elektroapgāde;
 •  Datortehnikas pamati;
 •  Elektronika un mikroelektronika;
 •  Elektroiekārtu apkalpošana;
 •  Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektriķis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.