background
Enerģētika
Elektromontierisarrowprint
Elektromontieris

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās, tehniskās shēmas, skices un tehniskos projektus;
 • Pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāžas dokumentācijai un tehniskā projekta mērķim;
 • Digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās un montāžas shēmās;
 • Izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīces elektromontāžas darbu veikšanai;
 • Pārzināt elektromontiera darba aizsardzības reglamentējošo dokumentāciju, veikt darbu saskaņā ar darba aizsardzības prasībām;
 • Veikt elektromontāžas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķēt dzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadales un to vadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus, montēt dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstoši dokumentācijai;
 • Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā.
Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Apmācības organizējam gan latviešu, gan krievu valodā.


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 •  Elektrotehnika;
 •  Materiālu mācība;
 •  Rasēšana;
 •  Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika;
 •  Elektroapgāde;
 •  Datoru mācība;
 •  Elektroiekārtu apkalpošana;
 •  Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektromontieris" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Gulbenes filiāle
Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne
Sekretāre: Daiga Rutka
Adrese: Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
Fakss: 64471066
E-pasts: gulbene@buts.lv

Norises laiks: 28.07.2017
Rīga, Elektronodaļa
Nodaļas vadītāja: Laura Lika
Tālrunis: 27841909; 67559718
E-pasts: izaugsme@buts.lv

Sekretāre: Daniella Tillberga
Tālrunis: 27898035; 67509446
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.


Norises laiks: 01.08.2017
Liepājas filiāle
Filiāles vadītājs: Andris Plaudis
Tālrunis: 27898042
E-pasts: liepaja@buts.lv

Sekretāre: Juta Blumfelde
Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets
Tālrunis: 63437033
Fakss: 63437033


Norises laiks: 14.08.2017
Ventspils filiāle
Filiāles vadītāja: Sandra Strazdiņa
Tālrunis: 29161907

Sekretāre: Anda Brauna
Adrese: Ventspils, Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs
Tālrunis: 27898048, 63625939
E-pasts: ventspils@buts.lv


Norises laiks: 29.08.2017
Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Ingrīda Ābolkalna
Sekretāre: Aļona Veļičeva
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
Fakss: 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv
ĀF
Norises laiks: 25.09.2017