background
Metināšana un sanitārtehnika
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)arrowprint
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Izvēlēties volframa elektroda marku un diametru saskaņā ar metināšanas strāvas veidu (līdzstrāva, maiņstrāva), metāla biezumu un pozīciju telpā;
 • Izvēlēties piedevstieples vai stieņa marku un diametru, metināšanas secību un metināšanas režīmus saskaņā ar metināšanas procedūras specifikāciju;
 • Veikt T-veida un stūrsavienojumu metināšanu apakšējā (PA, PB), vertikālajā (PF, PG) un horizontālā (PC) pozīcijās;
 • Veikt sadursavienojumu metināšanu apakšējā (PA) un vertikālajā (PF) pozīcijās (ar un bez malu noslīpinājuma);
 • Veikt T-veida savienojumu (caurule pie plāksnes) metināšanu apakšējā (PB) pozīcijā;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt, slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas;
 • Veikt metinātas šuves vizuālo novērtēšanu;
 • Labot metināto šuvju defektus;
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, pārtikas rūpniecības un pārstrādes uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektoru inertās gāzes vidē veic mazoglekļa un leģētā tērauda, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.
Saīsinājums TIG atvasināts no angļu valodas „tungsten inert gas” un tulkojumā nozīmē „volframa inertā gāze”.

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Ja esi kompetents lokmetinātāja (TIG) profesijā, 
tad izmanto iespēju un iegūsti kvalifikāciju 1 dienas laikā! Ieskaties sadaļā:

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Lokmetināšanas darbu  tehnoloģija;
 • Rasēšanas pamati 
 • Darba drošība, ugunsdrošība, vides aizsardzība;
 • Materiālu mācības pamati;
 • Datoru lietošanas pamati;
 • Lietišķās saskarsmes pamati;
Praktiskās mācības:
 • Metināšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

TIG metināšanas priekšrocības:
 • Ļoti augsta metinājuma kvalitāte; 
 • TIG metināšanu var izmantot dažādās metināšanas pozīcijās un šuvju konfigurācijās;
 • Metināšanas procesā labi var novērot šuvju veidošanos, pēc metināšanas nav jāatdala sārņi.

TIG metināšanas trūkumi:
 • Ierobežots metināšanas ātrums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Ingrīda Ābolkalna
Sekretāre: Aļona Veļičeva
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
Fakss: 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv

Norises laiks: 01.12.2018