background
Nekustamais īpašums
Nekustamā īpašumu apsaimniekošanaarrowprint
Nekustamā īpašumu apsaimniekošana

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties uzņēmējdarbības valstiskajos regulējumos veiksmīgas nekustamā īpašuma saimnieciskās darbības īstenošanai;
 • Pārzināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas grāmatvedību un lietvedību;
 • Sagatavot nekustamā īpašuma lietvedību reglamentējošos aktus , dokumentus un saimnieciskās darbības pārskata dokumentus;
 • Pārzināt darījumu ar nekustamo īpašumu tiesiskos pamatus;
 • Noteikt nekustamā īpašuma vispārējo stāvokli, tai skaitā ugunsdrošību un elektrodrošību;
 • Plānot, organizēt un vadīt nekustamā īpašuma inženierkomunikāju tehnisko apkopi un energoefektivitātes pasākumus.

Lai nekustamā īpašuma apsaimniekošanas funkcijas tiktu veiktas atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, turklāt operatīvi, droši un sistemātiski, periodiski nepieciešama zināšanu atsvaidzināšana un pilnveidošana! Mēs piedāvājam šādu iespēju - programma „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana”! 

Mācību ilgums: 320 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Komercdarbības pamati;
 • Nekustamā īpašu administratīvā apsaimniekošana;
 • Mājokļu dzīves cikls;
 • Inženierkomunikācijas;
 • Energoefektivitāte;
 • Saskarsme;
 • Darba aizsardzība un drošība*
Noslēguma pārbaudījums.
*integrēta vides aizsardzība
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes nekustamā īpašuma tirdzniecības un apsaimniekošanas nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.