background
Reklāma un dizains
Vizuālās reklāmas noformēšanaarrowprint
Vizuālās reklāmas noformēšana

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt saistošos likumdošanas aktus reklāmas funkcionēšanas un autortiesību jomā;
  • Veikt reklāmas pirmsprojekta izpēti, nosakot klientu mērķgrupu;
  • Pārzināt un pielietot reklāmas dizaina pamatprincipus, īstenojot krāsu psiholoģisko iedarbību uz cilvēku, dominējošo formu, priekšmetu/objektu izvietojuma nianses, teksta elementu izkārtojuma viltības un citus aspektus veiksmīgas reklāmas izveidei; 
  • Analizējot reklāmas projektu izveides nepieciešamību, zīmēt reklāmas uzmetumus, pieņemot risinājumus atbilstoši reklāmas mērķim un uzdevumam;
  • Noformēt reklāmas projektus datorprogrammās, prezentēt tos.

Vizuālās reklāmas mūsdienās ir sastopamas ik uz soļa un jāatzīst, ka daudzas no tām it nemaz neuzrunā! Lai gan tas taču ir reklāmas mērķis! Ja varam teikt, ka Mode mainās, klasika paliek, tad par vizuālo reklāmu jāsaka Reklāma mainās, mērķis paliek! Kā sasniegt mērķi ar vizuālās reklāmas palīdzību, uzrunājot vēlamo mērķauditoriju? Iegūsti zināšanas, apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Vizuālās reklāmas noformēšana”!

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionalās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Kompozīcijas pamati;
  • Reklāmas dizaina pamati;
  • Lietišķā informātika;
  • Reklāmas ētika un likumdošana;
  • Reklāmas projekta izstrāde un prezentācija.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā  rezultātā  pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes reklāmas nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.