background
Šūto izstrādājumu izgatavošana
Šuvējsarrowprint
Šuvējs

Jūsu ieguvumi:

 • Saprast doto uzdevumu pēc tehniskā zīmējuma, tehnoloģiskās kartes vai paraugmodeļa;
 • Novērtēt piegriezto izstrādājumu atbilstību tehnoloģiskajiem norādījumiem;
 • Izmantot darbam atbilstošas iekārtas, to palīgierīces un instrumentus;
 • Saprast atzīmju nozīmi uz piegrieztajām izstrādājuma detaļām;
 • Komplektēt (kombinēt) izstrādājumu detaļas;
 • Noteikt izstrādājumu detaļu atbilstību izgatavojamam mezglam;
 • Sagatavot piegriezto izstrādājumu laikošanai;
 • Apstrādāt izstrādājumu detaļas pirms mezglu šūšanas;
 • Veikt iekārtu tehnoloģiskās regulēšanas atbilstoši paredzētajiem šūšanas un higrotermiskās apstrādes parametriem;
 • Veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi;
 • Izgatavot, labot izstrādājumus, novērtēt defekta veidu un izvēlēties piemērotākos materiālus un apstrādi tā novēršanai. 

Šuvējs šuj šūto izstrādājumu pilna procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus.
Šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona.

Mācību ilgums: 480 stundas
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija;
 • Apģērbu konstruēšana;
 • Tekstilmateriālmācība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Šūšanas rūpniecības iekārtas un instrumenti;
 • Speciālā zīmēšana;
 • Darba drošība un aizsardzība;
Praktiskās mācības:
 • Šūšana;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tekstilapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Šuvējs" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.