background
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
Norises vietas:
Tuvākie konsultāciju un eksāmenu laiki:Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!

Konsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība!

Ja vēlies izmantot šo iespēju, bet eksāmena norises vieta nav Tavā pilsētā, sazinies ar mums!
Kontakti pieejami, uzklikšķinot uz zemāk pievienotajā kartē norādītajām pilsētām.

*Maksa par eksāmenu atbilstoši MK noteikumiem Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

**Konsultācijas par eksāmena organizēšanu, atbilstoši 2011.gada 22.februāra MK noteikumiem Nr 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”,  – 2 stundas bez maksas.