background
Finansējuma piesaiste


Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide


2016.gada 6.jūnijā Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Nr.1.2.2.1/16/A/007.


Īstenojamais projekts laika posmā no 2016.gada 23.marta līdz 2018.gada 31.decembrim: “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide”.


Projekta mērķis - apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.


ERAF atbalsta intensitāte:

70% - mazajiem uzņēmumiem

60% - vidējiem uzņēmumiem

50% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. EUR

30% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. EUR

Apmācību tematika:

 • Preventīvie pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai darbā uz nedrošām virsmām
 • Kravu iekraušanas un izkraušanas kārtība ražošanas uzņēmumos
 • Droša kravu stiprināšana ar speciālo aprīkojumu
 • Drošu darbības metožu pielietošana uzņēmuma ražošanas procesā
 • Kravas celtņa mehānismu uzbūve
 • Darbs ar pretkritienu aizsardzības un triecienslāpēšanas sistēmām
 • Drošības sistēmu izmantošana darbam grūti pieejamās vietās
 • Ugunsaizsardzības un ugunsdzēšanas sistēmu ekspluatācija saimnieciskās darbības objektam
 • Preventīvie pasākumi ugunsbīstamības novēršanai


KONTAKTI:
Direktora vietnieks: Mārtiņš Segliņš
Tālr. +371 27898018
E-pasts: martins.seglins@buts.lv
Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide

Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide

 

2016.gada jūnijā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)  parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/002

 

Īstenojamais projekts laika posmā no 01.06.2016. līdz 31.12.2018: „Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”.

 

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

 

ERAF atbalsta intensitāte:

·                                                                       70% - mazajiem uzņēmumiem

·                                                                       60% - vidējiem uzņēmumiem

·                                                                       50% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. EUR

·                                                                       30% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. EUR

Apmācību tematika:

 • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 40h apjomā
 • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 40h apjomā
 • Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 40h apjomā
 • Rokas lokmetināšana (MMA) 40h apjomā
 • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
 • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
 • Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
 • Rokas lokmetināšana (MMA) 80h apjomā
 • Elektrotehnikas zināšanu apguve elektroierīču ekspluatācijā 48h apjomā
 • Elektrotehnika pieredzējušam personālam 260h apjomā

KONTAKTI:
Direktora vietnieks: Mārtiņš Segliņš
Tālr. +371 27898018
E-pasts: martins.seglins@buts.lv