background
Finansējuma piesaiste


Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide


2016.gada 6.jūnijā Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Nr.1.2.2.1/16/A/007.


Īstenojamais projekts laika posmā no 2016.gada 23.marta līdz 2018.gada 31.decembrim: “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide”.


Projekta mērķis - apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.


ERAF atbalsta intensitāte:

70% - mazajiem uzņēmumiem

60% - vidējiem uzņēmumiem

50% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. EUR

30% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. EUR

Apmācību tematika:

  • Preventīvie pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai darbā uz nedrošām virsmām
  • Kravu iekraušanas un izkraušanas kārtība ražošanas uzņēmumos
  • Droša kravu stiprināšana ar speciālo aprīkojumu
  • Drošu darbības metožu pielietošana uzņēmuma ražošanas procesā
  • Kravas celtņa mehānismu uzbūve
  • Darbs ar pretkritienu aizsardzības un triecienslāpēšanas sistēmām
  • Drošības sistēmu izmantošana darbam grūti pieejamās vietās
  • Ugunsaizsardzības un ugunsdzēšanas sistēmu ekspluatācija saimnieciskās darbības objektam
  • Preventīvie pasākumi ugunsbīstamības novēršanai


KONTAKTI:
Direktora vietnieks: Mārtiņš Segliņš
Tālr. +371 27898018
E-pasts: martins.seglins@buts.lv