Asistents cilvēkiem ar invaliditāti


Saskaņā ar grozījumiem „Invaliditātes likumā” no 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam būs tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Asistents ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas traucējumiem, kuri paši nespēj patstāvīgi nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.
Asistenta pakalpojumi ir attiecināmi arī uz cilvēkiem ar redzes invaliditāti, palīdzot personai apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.


Mācību ilgums: 8 vai 24 stundas
Iegūstamais dokuments: Sertifikāts


Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot asistentu, kurš spēj nodrošināt sociālo kontaktu, pakalpojumu saņemšanu un pamatvajadzību īstenošanu personai ar I vai II grupas invaliditāti.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: