background
Autoremonts
Autoelektriķisarrowprint
Autoelektriķis

Jūsu ieguvumi:

 • Organizēt un sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskām prasībām;
 • Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu un darba aizsardzības prasības;
 • Lasīt kopsalikuma darba rasējumus, elektromontāžas un principiālās shēmas;
 • Noteikt iespējamos elektrisko un elektronisko sistēmu bojājumus, strādājot ar automobiļu sistēmu diagnostikas testeriem un kontroles iekārtām, elektroniskajiem mērinstrumentiem;
 • Izvēlēties darba uzdevuma veikšanai nepieciešamos mērinstrumentus un materiālus;
 • Izvēlēties automobiļu elektroiekārtu un elektronisko vadības sistēmu remonta un apkopes tehnoloģiju;
 • Aprīkot automobiļus ar signalizācijas, pretaizdzīšanas, audio un video iekārtām un līdzīgām iekārtām;
 • Veikt papildus elektrisko un elektronisko sistēmu integrēšanu automobiļa struktūrā;
 • Novērst elektronisko vadības sistēmu bojājumus;
 • Veikt elektrisko shēmu elementu izvēli;
 • Veikt dažādu neelektrisko lielumu – kloķvārpstas griešanās frekvences, kompresijas spiediena, atgāzu komponentu koncentrācijas mērīšanu;
 • Aprēķināt resursu patēriņu;
 • Aprēķināt remontu darba laiku atbilstoši normatīviem.

Autoelektriķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās. Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.


Mācību periods: 960 stundas
Iegūstamais dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 •  Automobiļu uzbūve;
 •  Materiālu mācība;
 •  Diagnostikas pamati;
 •  Elektrotehnika un elektronika;
 •  Elektrodrošība*;
 •  Rasējumu lasīšana;
 •  Datormācība;
Praktiskās mācības:
 •  Elektrotehnika un elektronika;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

*integrēta vides aizsardzība, darba aizsardzība, pirmā palīdzība.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot autotransporta nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Autoelektriķis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.