background
Kokapstrāde
Mēbeļu galdnieksarrowprint
Mēbeļu galdnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Atšķirt, izvēlēties un novērtēt kokmateriālus;
 • Aprēķināt nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, sagatavot tos darbam un racionāli tos izmantot;
 • Izvēlēties koksnes apstrādes veidu un to apstrādāt;
 • Kopt un sagatavot darbam mehāniskos un elektriskos rokas instrumentus;
 • Sagatavot darbam iekārtas un palīgierīces, pārbaudīt to atbilstību darba drošības tehnikas prasībām;
 • Veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus;
 • Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus;
 • Izvēlēties izstrādājumu montēšanas paņēmienus un veikt montāžas darbus;
 • Izgatavot mēbeles gan pēc individuāla pasūtījuma, gan pēc dotā rasējuma.

Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādu veidu un konstrukciju mēbeles, tai skaitā masīvas koksnes, koka plātņu un karkasa mēbeles. Mēbeļu galdnieks patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai mēbeļu galdnieks sadarbojas ar klientu – tiekas ar viņu un noskaidro, kādas mēbeles klients vēlas pasūtīt, izzina būtiskākos jautājums par materiālu izvēli, krāsu, formām, stilu, pasūtījuma kopsummu, tad, atbilstoši iegūtai informācijai, iesaka piemērotākos materiālus, izgatavošanas veidus, mēbeļu furnitūru. Viņš veic uzmērījumus un izstrādā priekšlikuma skices, kā arī sastāda un saskaņo kalkulāciju, noformē darba izpildes dokumentāciju. Strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos. 


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Mēbeļu galdnieka darbu tehnoloģija;
 • Kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumenti;
 • Materiālmācība;
 • Rasēšana;
 • Speciālā zīmēšana;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Elektrotehnikas pamati;
 • Saskarsme.
Praktiskās mācības:
 • Mēbeļu galdnieka darbi;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot kokapstrādes nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Mēbeļu galdnieks" speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.