background
Kokapstrāde
Koka virpošanas tehnoloģijas pamatiarrowprint
Koka virpošanas tehnoloģijas pamati

Jūsu ieguvumi:

  • Ievērot speciālos darba drošības noteikumus darbam ar iekārtām;
  • Plānot un organizēt savu darbu;
  • Pielietot koka virpošanai atbilstošus instrumentus;
  • Veikt koka virpošanas instrumentu apkopi;
  • Pielietot specifiskās palīgierīces;
  • Izmantot dažādus darbgaldus un iekārtas;
  • Apstrādāt koksni vairākās virpošanas tehnikās, izgatavojot dažādas konfigurācijas virpojumus.

Pasaulē daudzi koka izstrādājumu izgatavotāji izmanto tieši virpu kā galveno darba galdu, radot eleganti novirpotas galda kājas, kāpņu elementus, sadzīves priekšmetus, dažādus ēku un telpu dekoratīvus dizaina elementus līdz pat makšķerēšanas piederumiem un koka olām, lai Lieldienu „olu kaujās” gūtu uzvaras prieku. Jāatzīst, ka neskaitāmas detaļas un konstrukcijas ir iespējams izgatavot virpojot. Lai kā arī mēs censtos, virpošanai vajadzīgās prasmes un iemaņas nav iespējams aprakstīt, tādēļ, ja vēlies apgūt šo amatu, nāksies doties pie šī amata meistariem un mums tādi ir. 


Mācību ilgums: 160 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 

  • Koka virpošanas tehnoloģija;
  • Darba aizsardzība. 
Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanās un prasmes kokizstrādājumu nozarē strādājošiem.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.