background
Tūrisms
Viesmīlības pakalpojumu speciālistsarrowprint
Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jūsu ieguvumi:

 • Pielietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus;
 • Lietot nozares terminoloģiju, sazinoties divās svešvalodās;
 • Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas, sekmējot labvēlīga mikroklimata un uzņēmuma tēla pozitīvu veidošanu, 
 • Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma apkārtni un telpas;
 • Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammatūras;
 • Strādāt ar biroja tehniku un aprīkojumu;
 • Novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un lietot paškontroles pamatus;
 • Sastādīt ēdienkarti, pieņemt pasūtījumus, gatavot, noformēt un pasniegt brokastis, pusdienas un vakariņas, pēc pasūtījuma klāt viesību galdus;
 • Uzņemt, reģistrēt viesus, veikt norēķinus;
 • Palīdzēt risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā;
 • Veikt ar darba pienākumu izpildi saistīto grāmatvedības un finanšu dokumentu sagatavošanu;
 • Izstrādāt priekšlikumus izņēmuma darbības pilnveidošanai un piedalīties to realizēšanā.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.
Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Viesu uzņemšanas un apkalpošanas organizācija;
 • Viesmīlības industrijas pamati;
 • Viesu apkalpošanas organizēšana uzņēmumā;
 • Latvijas un pasaules tūrisma pamati;
 • Tūrisma likumdošana;
 • Lietvedība;
 • Saskarsmes un kustība kultūra;
 • Profesionālā pirmā  svešvaloda;
 • Profesionālā otrā svešvaloda;
 • Lietišķā informācija;
 • Darba aizsardzība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.