background
Tūrisms
Viesnīcu pakalpojumu speciālistsarrowprint
Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt Eiropas un Latvijas Republikas normatīvos aktus tūrisma jomā;
 • Pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās;
 • Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma apkārtni un telpas;
 • Plānot un organizēt darbu viesu uzņemšanā un bārā;
 • Strādāt ar biroja tehniku, aprīkojumu un specializētajām programmatūrām;
 • Veidot profesionālu saskarsmi ar klientiem;
 • Pielietot zināšanas tūrismā un viesmīlībā, kā arī pārdošanas prasmes darbā ar viesiem; 
 • Pieņemt pasūtījumus, uzņemt, reģistrēt viesus, veikt norēķinus;
 • Realizēt viesu vēlmes un risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā;
 • Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas, sekmēt labvēlīga mikroklimata un uzņēmuma tēla pozitīvu veidošanu;
 • Piedalīties uzņēmuma darbības plānošanā un lēmumpieņemšanā, ierosinot klientu apkalpošanas risinājumus uzņēmuma pozitīva tēla veidošanā;
 • Veikt uzskaiti un atskaiti darbā ar norēķinu dokumentāciju, pielietojot lietvedības prasības dokumentu sastādīšanā.

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu viesiem un nodrošina struktūrvienības vadīšanu, pamatojoties uz uzņēmuma mērķiem un stratēģiju. Izstrādā nodaļas plānus un nodrošina to izpildi.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Viesu uzņemšanas un apkalpošanas organizācija;
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati;
 • Latvijas un pasaules tūrisma pamati;
 • Tūrisma likumdošana;
 • Lietvedība;
 • Saskarsmes un kustība kultūra;
 • Profesionālā pirmā svešvaloda;
 • Profesionālā otrā svešvaloda;
 • Lietišķā informācija;
 • Darba aizsardzība;
 • Viesmīlības industrijas pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Viesnīcas servisa speciālists” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.