background
Tūrisms
Tūrisma informācijas konsultantsarrowprint
Tūrisma informācijas konsultants

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt, ievērot Tūrisma likuma prasības un Latvijas Republikas tiesību aktus;
 • Lietot starptautisko tūrisma terminoloģiju, valsts valodu augstākajā līmenī, angļu un vācu valodās gan veidojot komunikāciju ar klientiem, gan klientu centru;
 • Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas, sekmējot labvēlīga mikroklimata un uzņēmuma tēla pozitīvu veidošanu;
 • Pārzināt atbilstošās teritorijas tūrisma piedāvājumu;
 • Strādāt ar biroja tehniku (tālrunis, faksimils, kopētājs, kases aparāts, norēķinu sistēma, dators);
 • Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās rezervācijas datorprogrammas;
 • Brīvi pārvaldīt Microsoft Word, Excel lietojumprogrammas;
 • Strādāt ar kartogrāfiskiem materiāliem;
 • Veidot kartotēkas un datu bāzes;
 • Pētīt, apkopot un analizēt piedāvājumu;
 • Veidot reklāmas un informācijas materiālus;
 • Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās;
 • Sniegt strukturizētu, profesionālu un patiesu informāciju.

Tūrisma informācijas konsultants ir tūrisma nozares speciālists, kurš strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā (tūrisma informācijas sniedzējs), nodarbojas ar tūrisma informācijas vākšanu un apkopošanu, sniedz tūrisma informāciju klientiem saskaņā ar Tūrisma likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, plāno un izpilda pašvaldības un klienta pasūtījumus, ir atbildīgs par sava darba rezultātu, komunicē valsts valodā un ne mazāk kā trīs svešvalodās.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Latvijas un pasaules tūrisma pamati;
 • Tūrisma likumdošana;
 • Biroja darba organizācija;
 • Komercdarbības pamati;
 • Saskarsmes un runas kultūra;
 • Profesionālā pirmā svešvaloda;
 • Profesionālā otrā svešvaloda;
 • Lietišķā informātika;
 • Kustību un runas kultūra;
 • Viesmīlības pamati;
 Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tūrisma un atpūtas organizācijas nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Tūrisma informācijas konsultants” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.