background
Tūrisms
Tūrisma produktu izstrādearrowprint
Tūrisma produktu izstrāde

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties tūrisma nozares darbu reglamentējošā likumdošanā;
 • Plānot un organizēt savu darbu;
 • Pārzināt un izmantot modernās tehnoloģijas;
 • Novērtēt tūrisma pakalpojuma piedāvājumu un pieprasījumu;
 • Izstrādāt un izvērtēt jaunus tūrisma produktus;
 • Meklēt sadarbības partnerus, novērtēt konkurentus;
 • Sagatavot reklāmas materiālus (reklāmas lapu, bukletu, vizītkarti, informāciju internetā u.c.);
 • Veikt tūrisma produktu īstenošanu;
 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus.

Tūrisma produkta izveides pamatā ir laba ideja! To mēs zinām! Bet kur meklēt idejas? Meklē pēc tāda principa - esošie tūrisma produkti neapmierina vai daļēji apmierina manas vēlmes, vēlos …, bet tāda produkta piedāvājumā nav! 

Tālāk vien ideju atliek izvērtēt un apslīpēt! To iespējams izdarīt apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Tūrisma produkta izstrāde”.


Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Tūrisma produkta izstrāde un atpazīstamības veidošana:
 • Ievads tūrismā 
 • Pasaules un Latvijas tūrisma ģeogrāfija 
 • Transporta veidi tūrismā 
 • Naktsmāju tipi 
 • Klienta raksturojums 
 • Ienākošais tūrisms Latvijā 
 • Pasaules tūrisma tendences 
 • Galamērķa zīmols 
 • Tūrisma maršruta jēdziens, tā analīze 
 • Darbs ar interaktīviem maršrutu plānošanas un noformēšanas darbarīkiem 
 • Maršrutu iedalījums pēc pārvietošanās veida 
 • Maršruta iedalījumi pēc ceļojuma veida 
 • Produkta veidošana un izmaksu aprēķins 
 • Ekskursiju vadīšana savā pilsētā 
 • Darbs ar sociālajiem mēdijiem galamērķa popularizēšanai
 • Savas pilsētas tūrisma maršruta prezentācijas materiāla izveide

Noslēguma pārbaudījums

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanās un prasmes tūrisma nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.