background
Finansējuma piesaiste


Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide

Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide

 

2016.gada jūnijā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)  parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/002

 

Īstenojamais projekts laika posmā no 01.06.2016. līdz 31.12.2022: „Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”.

 

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

 

ERAF atbalsta intensitāte:

·                                                                       70% - mazajiem uzņēmumiem

·                                                                       60% - vidējiem uzņēmumiem

·                                                                       50% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. EUR

·                                                                       30% - lielajiem uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. EUR

Apmācību tematika:

  • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 40h apjomā
  • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 40h apjomā
  • Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 40h apjomā
  • Rokas lokmetināšana (MMA) 40h apjomā
  • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  • Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
  • Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  • Rokas lokmetināšana (MMA) 80h apjomā
  • Elektrotehnikas zināšanu apguve elektroierīču ekspluatācijā 48h apjomā
  • Elektrotehnika pieredzējušam personālam 260h apjomā

KONTAKTI:
Direktora vietnieks: Mārtiņš Segliņš
Tālr. +371 27898018
E-pasts: martins.seglins@buts.lv