background
Autoskola
B kategorijas autovadītājsarrowprint
B kategorijas autovadītājs

Jūsu ieguvumi:

B kategorijas autovadītāju apliecība dod tiesības vadīt:
 • mehāniskos transportlīdzekļus, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas;
 • šādas kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;
 • B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Pārliecinies par savām zināšanām ceļu satiksmes noteikumos! Uzklikšķini uz zemāk redzamās bildes, lai uzsāktu savu zināšanu pārbaudi!


Saskaņā ar 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 44. punktu apmācību laikā personai tiek sniegtas šādas zināšanas, iemaņas un prasmes:
 • pārzināt ceļu satiksmi reglamentējošos un ar ceļu satiksmi saistītos normatīvos aktus, ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā;
 • vadīt transportlīdzekli tā, lai neradītu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības dēļ, darīt visu iespējamo, lai tās novērstu;
 • cienīt citus ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt visu ceļu satiksmes dalībnieku (īpaši – mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku (piemēram, gājēju, velosipēdu vadītāju)) drošību; 
 • pārzināt visus faktorus, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību (piemēram, alkoholisko dzērienu, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis), un rīkoties tā, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas; 
 • paredzēt ceļu satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi; 
 • jebkurus nopietnus transportlīdzekļa tehniskos defektus (īpaši tos, kas apdraud satiksmes drošību (piemēram, stūres iekārtas, bremžu sistēmas defektus)) un veikt pasākumus to novēršanai.

Iegūstamais dokuments: B kategorijas autovadītāja apliecība

Kursa programma:

Teorētisko priekšmetu apmācības:

 • Teorētisko apmācību kurss plānots 55 akadēmiskajām mācību stundām.

Braukšanas apmācība:

 • Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas, atļauts sākt mācību braukšanu, un autoskola tām izsniedz apmācības karti;
 • Minimālais braukšanas nodarbību skaits ir 20 akadēmiskās stundas (katra stunda – 45 minūtes).

Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumu ievērošanā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Talsu filiāle
Filiāles vadītāja: Kristīne Mūrniece
Filiāles administratore:
Tālrunis: 27898047, 25600162
Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi
E-pasts: talsi@buts.lv


Norises laiks: 26.10.2019