background
Celtņu operatori
Stropētājsarrowprint
Stropētājs

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Nepieciešamās zināšanas par kravas celtņiem, to celtspēju, satveršanas palīgierīcēm, stropju veidiem un kravas klasifikāciju, lai pareizi un droši spētu veikt manipulācijas ar kravu:
  - ieāķēšana;
  - noāķēšana;
  - iekraušana;
  - celšana;
  - izkraušana; 
 • Prasme orientēties celtspējas tabulās, tādējādi izvēlēties kravai atbilstošas stropes; 
 • Iemaņas pareizi sazināties ar roku signāliem (žestiem), atbilstoši likumā noteiktām prasībām.

Stropētāja darba specifika prasa īpašu apmācību, jo tā darbs cieši saistīts ar dažādu kravu drošību, kas būtiski ietekmē kā uzņēmuma, tā arī darbinieka produktivitāti. Apmācību gaitā izglītojamais tiek iepazīstināts ar LR likumdošanā noteiktajām darba aizsardzības prasībām, lietojot akustiskos, roku u.c. signālus un zīmes, atbilstoši 03.09.200. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kā arī kravas, celtņu un stropju veidiem. Gūtās zināšanas nodrošinās efektīvu darba izpildi un samazinās negadījumu iespējamību darba vietā.

Mācību ilgums: 4 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība


Uzsāc studijas JAU TAGAD! 

E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam. 
Spied pogu pieteikties un izvēlies E-studiju nodaļu.

Kursa programma:

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar stropēšanas ierīcēm;
 • Kravas satveršanas ierīces, palīgierīces, to pārbaude, defektu noteikšana un kravas satvērējierīču brāķēšana;
 • Celtņu maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm, maksimālais celšanas augstums, kravas pārvietošanas ātrums dažādās kustības plaknēs;
 • Kravu veidi, darbs ar īpašām kravām, kravu izvietošanas shēmas;
 • Kravas celšanas un nolaišanas paņēmieni;
 • Darba drošības noteikumi. Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.
Noslēguma pārbaudījums

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt iespēju gūt zināšanas un prasmes par stropēšanas darbiem, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtību un drošiem to paņēmieniem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis


E-pasts:
cesis@buts.lv

12.30.-15.15.

Norises laiks: 16.04.2020
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27898018

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv

09:00-11:45
Norises laiks: 16.04.2020
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv

Mācības notiek attālināti.
Norises laiks: 17.04.2020
Saldus filiāle
Tālrunis:
29471173

Adrese:
Jelgavas iela 2 (autoosta, 2. stāvs), Saldus

E-pasts:
saldus@buts.lv

Mācības notiek attālināti.
Norises laiks: 20.04.2020
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 20.04.2020
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27898018

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv

09:00-12:55

Norises laiks: 23.04.2020
Talsu filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 24.04.2020
E- studiju nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 27.04.2020
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29471173

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 27.04.2020
Balvos
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv

Viena diena no plkst.16:00
Mācību maksa: 64 Eur

Norises laiks: 28.04.2020
Pasniedzējs: A. Ubags
Rēzeknes filiāle
Tālrunis:
29471173

Adrese:
18. novembra iela 35, Rēzekne

E-pasts:
rezekne@buts.lv

Darba dienas laikā.
Mācību maksa: 55 EUR

Norises laiks: 28.04.2020
Pasniedzējs: Ivars Jurčs/Ilmārs Ostrovskis
Alūksnē
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv

Viena diena no plkst.16:00

Norises laiks: 29.04.2020
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 30.04.2020
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv

Mācības notiek attālināti.
Norises laiks: 06.05.2020
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 06.05.2020
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 13.05.2020
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv

Viena diena no plkst.16:00
Norises laiks: 14.05.2020
Pasniedzējs: A. Ubags
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv

Mācības notiek attālināti.
Norises laiks: 26.05.2020
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898018

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 28.05.2020