background
Datu aizsardzība
Personas datu aizsardzības speciālistsarrowprint
Personas datu aizsardzības speciālists

Jūsu ieguvumi:

 • Nokārtojot pārbaudījumu, Datu valsts inspekcijas atzīts datu aizsardzības speciālista statuss;
 • Iespēja strādāt pastāvīgi pieprasītā, atbildīgā amatā;
 • Izpratne par noteiktajām prasībām datu aizsardzības jomā un zināšanas to izpildei;
 • Iespēja strādāt par datu aizsardzības speciālistu vienā vai vairākos uzņēmumos.
 • Uzņēmuma darbības nodrošināšana atbilstoši noteiktajām prasībām


Datu aizsardzības speciālista amatam ir arvien pieaugoša nozīme - jau nākamgad šādi speciālisti būs pieprasīti daudzos uzņēmumos.  Šī var būt lieliska iespēja Jūsu karjeras izaugsmē!
No 25.05.2018. stājas spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679) - fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi ES (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes utml.).
Šī regula skars lielāko daļu iestāžu un uzņēmumu un pārkāpuma gadījumā jārēķinās ar soda sankcijām.


Datu aizsardzības speciālists:
 • Informē, uzrauga un kontrolē fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību izpildi.
 • Var būt uzņēmuma darbinieks ar augstāko juridisko vai IT izglītību, vai arī ārpakalpojuma sniedzējs.
 • Speciālista piesaiste nodrošina uzņēmuma darbības, datu aizsardzības jomā, atbilstību regulas prasībām.

Mācību ilgums: 42 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par kursa beigšanu


Kursa programma:

 1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
 2. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
 3. Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
 4. Personas datu aizsardzības principi;
 5. Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
 6. Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
 7. Sensitīvu personas datu apstrāde;
 8. Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
 9. Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
 10. Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sagatavot kursantu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai datu valsts inspekcijā (obligātā prasība, kātojot pārbaudījumu - dokuments, kas apliecina iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā).


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Krāslava
Vladimirs Bočarovs
Tālrunis: 29278522, 27898025
Krāslavā un Dagdā
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 24.07.2017
Daugavpils filiāle
Filiāles vadītāja: Aļona Raščevska
Tālrunis: 29132050, 65455501

Sekretāre: Natālija Lapkovska
Adrese: 18. novembra iela 18a - 208, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 24.07.2017
Valmieras filiāle
Filiāles vadītāja: Linda Riba
Sekretāre: Daiga Sebre
Adrese: Meža iela 7, Valmiera
Tālrunis: 64222366, 25600844
E-pasts: valmiera@buts.lv

Gaidām Jūs mācību centra "BUTS" Valmieras filiālē katru darba dienu no plkst. 08:30 līdz 17:30, bet piektdienās no 8:30 līdz 16:15.


Norises laiks: 24.07.2017
Dagda
Vladimirs Bočarovs
Tālrunis: 29278522, 27898025
Krāslavā un Dagdā
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 24.07.2017
Rīga, Biznesa un karjeras nodaļa
Nodaļas vadītāja: Ilze Lazda
Tālrunis: 67408210, 27898032

Sekretāre:Iveta Regute
Tālrunis: 67408206, 67408210
Fakss: 67408207
E-pasts: karjera@buts.lv

Adrese: Rīga, Meža iela 7, 4. st.


Norises laiks: 09.08.2017