background
Ēdināšana un viesmīlība
Viesmīlisarrowprint
Viesmīlis

Jūsu ieguvumi:

 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodā;
 • Plānot un veidot darba telpu vides iekārtojumu, novērtēt darba vides atbilstību pasūtījumu izpildei;
 • Izprast ēdienkartes, dzērienu kartes, apkalpošanas specifikācijas, tāmes un instrukcijas;
 • Noteikt un prast rīkoties ar darba pienākumu izpildei nepieciešamajiem produktiem, izejvielām un tehnoloģiskajām iekārtām;
 • Iekārtot un uzturēt tīru darba vietu, ievērot personiskās higiēnas un vispārējās darba higiēnas prasības darbā ar galda klāšanas inventāru;
 • Klāt galdu atbilstoši ēdienreizei, ēdienkartei un pasākuma veidam, izmantot atbilstošu galda klāšanas inventāru;
 • Pārzināt bāra un virtuves produktu un izejvielu īpašības un gatavošanas tehnoloģiju un uzglabāšanas prasības;
 • Pārzināt vīna ražošanas metodes, galvenās ražotājvalstis un reģionus, vīnogu šķirnes un vīnu klasifikāciju;
 • Pārzināt klasisko un bezalkoholisko kokteiļu klasifikāciju, pagatavošanas metodes un pasniegšanu;
 • Rīkoties atbilstoši lietišķajai etiķetei, veidot pozitīvu saskarsmi ar viesi un risināt problēmsituācijas;
 • Piedāvāt un mutiski raksturot klientiem ēdienus, dzērienus, papildus preces un pakalpojumus, izskaidrot ēdienu un dzērienu izcelsmi, lietošanas procesu;
 • Pieņemt viesu pasūtījumu un pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu un savstarpējo saderību;
 • Sistemātiski plānot pasūtāmo produktu apjomu un aizpildīt pasūtījuma pavaddokumentus;
 • Uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, pārliecināties par viesu labsajūtu, radīt pievilcīgu uzņēmuma tēlu;
 • Veikt norēķinus ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem, pārzināt elektronisko un datorizēto kases sistēmu un bezskaidras naudas norēķinu termināļu darbības pamatprincipus;
 • Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, strādāt komandā, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās;
 • Sagatavot materiālo vērtību inventarizācijas aktus;
 • Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, kolēģu un viesu veselībai, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, higiēnas noteikumus.

Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā. Viesmīlis ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Viesmīlis ir sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā nodarbināts speciālists, kas var darboties nozares speciālistu vadībā vai būt pašnodarbināta persona, vai veikt individuālo komercdarbību.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Viesu apkalpošanas organizācija;
 • Sanitārijas un higiēnas noteikumi;
 • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas;
 • Pārtikas preču zinības;
 • Uzskaite un atskaite;
 • Lietvedības un darba likumdošanas pamati;
 • Profesionālā angļu valoda;
 • Viesmīlība un saskarsmes psiholoģijas pamati;
 • Runas un kustību kultūra;
 • Viesmīļa darbs;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot restorānu pakalpojumu nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Viesmīlis” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.