background
Mārketings un komerczinības
Mazumtirdzniecības komercdarbinieksarrowprint
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Jūsu ieguvumi:

 • izzināt pircēju vēlmes un informēt viņus par precēm,
 • apkalpot pircējus,
 • saskaņot, pārraudzīt preču piegādi, kā arī sagatavot preces pārdošanai,
 • noformēt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līzinga operācijas un preču pavaddokumentus,
 • sastādīt un noformēt dažādus ar preču plūsmu saistītus lietvedības dokumentus,
 • sagatavot preču reklāmas pasākumus,
 • izpētīt preču pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju,
 • risināt ar patērētāja (pircēja) tiesībām saistītos jautājumus, ievērojot mazumtirdzniecību reglamentējošo likumdošanu.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks - nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, personāla pārvaldi.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Tirgzinības un reklāma;
 • Uzskaites un atskaites pamati;
 • Pārtikas sanitārijas un higiēnas pamati;
 • Prečzinība;
 • Tirdzniecības iekārtas;
 • Uzņēmuma darba organizācija;
 • Pārdošanas psiholoģija;
 • Lietišķā saskarsme;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Grāmatvedība un nodokļu sistēma;
 • Darba aizsardzība;
 • Lietvedība;
 • Datormācība.

Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.