background
Mārketings un komerczinības
Loģistikas darbinieksarrowprint
Loģistikas darbinieks

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju;
 • Ievērot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus;
 • Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiņus veicamo darba pienākumu ietvaros;
 • Strādāt patstāvīgi, izvērtēt prioritātes un uzņemties atbildību par sava 
darba rezultātu;
 • Piemērot zināšanas par nodokļu politiku savā profesionālajā darbībā;
 • Strādāt ar specifiskām loģistikas datorprogrammām, izmantot aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammu funkcijas, lietot rēķināšanas, grafiku veidošanas, filtru izmantošanas, vienību atlases un citas funkcijas atskaišu sagatavošanai;
 • Piemērot transportēšanu regulējošos normatīvos aktus un dokumentus, t.sk. par dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām;
 • Aprēķināt kravas izmērus un piemērot atbilstošu transportu;
 • Izvērtēt riskus transportēšanas procesā;
 • Izmanot zināšanas par noteiktās iekraušanas un izkraušanas tehnikas lietošanu;
 • Pielāgot pārvadāšanas iepakojumus;
 • Strādāt ar nomenklatūru – harmonizēto preču sistēmu;
 • Lietot grāmatvedības uzskaites vispārīgās metodes;
 • Sagatavot nepieciešamo informāciju apdrošināšanas gadījumā;
 • Analizēt transportēšanas procesa datus.

Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.
Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Ievads loģistikā*;
 • Sadales loģistika;
 • Ražošanas loģistika;
 • Transporta loģistika;
 • Iepirkuma loģistika;
 • Komercdarbības pamati;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Lietvedība;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Lietišķā informātika;
 • Tirgzinības;
 • Darba drošība un aizsardzība**;
 • Lietišķā saskarsme;
Kvalifikācijas prakse;
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

*Integrēta profesionālā valsts valoda un krievu valoda
**Integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot telemehānikas un loģistikas nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Loģistikas darbinieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Filiāles vadītājs: Andis Ķīsis
Tālrunis: 29278522, 65455501

Sekretāre: Margarita Preile
Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 09.07.2019
Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Santa Kuļikovska
Sekretāre: Aļona Veļičeva
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
Fakss: 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv

Norises laiks: 15.08.2019