background
Mārketings un komerczinības
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Sankciju riska pārvaldīšanas prasībasarrowprint
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Sankciju riska pārvaldīšanas prasības

Semināra laikā tiks sniegts ieskats jaunajos noteikumos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” un to pielietojumā dzīvē. 

Semināra mērķauditorija: ārpakalpojuma grāmatveži; apdrošināšanas komersanti/starpnieki; zvērināti notāri/advokāti un citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji; personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu; juridiskas vai fiziskas personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu vai cita veida preču tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā 10 000 EUR vai lielākā apmērā; personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē. 


Mācību ilgums: 8 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Likuma subjekti;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatprincipi;
 • Ziņojums par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšana;
 • Darbinieku apmācības;
 • Klienta identifikācija un izpēte, darījumu uzraudzība;
 • Sava un klientu risku novērtēšana;
 • Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
 • Dokumentācijas glabāšana;
 • Atturēšanās no darījuma veikšanas;
 • Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, veidlapas, metodika);
 • Veidlapu praktiska aizpildīšana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā iepazīties ar pilnveidoto ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas regulējumu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Gulbenes filiāle
Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne
Filiāles administratore: Daiga Rutka
Tālrunis: 27898038, 27898034
Adrese: Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene
E-pasts: gulbene@buts.lv


Norises laiks: 24.10.2019