background
Nekustamais īpašums
Namu pārzinisarrowprint
Namu pārzinis

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties saistošos normatīvos aktos un spēt sastādīt nepieciešamo dokumentāciju (darbības dati, atskaites, līgumi, pārskati, ziņojumi, tāmes, maksājumi, izziņas, aptaujas);
 • Izskatīt visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un sagatavot priekšlikumus par noslēgto līgumu grozījumiem;
 • Veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu;
 • Pārzināt darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus;
 • Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajos rādītājos, nosakot elektroenerģijas un siltuma taupīšanas iespējas;
 • Zināšanas namu inženierkomunikāciju risinājumos, to novērtēšanā un ekspluatācijā, plānot un uzraudzīt remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbus;
 • Uzraudzīt labiekārtošanas darbu veikšanu;
 • Uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 13. panta 2. punktu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešams vismaz trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments.
Attiecīgā kvalifikācija nepieciešama:
 • īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju; 
 • īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata; 
 • īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.


Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Nekustamā īpašuma darījumu tiesiskie pamati;
 • Dzīvojamo māju inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts;
 • Ēku būvkonstrukciju apsekošana un remonts;
 • Grāmatvedības pamati un nodokļu sistēma;
 • Ēku administratīvā apsaimniekošana;
 • Lietvedība;
 • Saskarsme;
 • Datormācība;
 • Pirmā palīdzība;
 • Darba aizsardzība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot nekustamā īpašuma nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Namu pārzinis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Krāslava
Vladimirs Bočarovs
Tālrunis: 29278522, 27898025
Krāslavā un Dagdā
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 23.05.2017
Dagda
Vladimirs Bočarovs
Tālrunis: 29278522, 27898025
Krāslavā un Dagdā
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 23.05.2017
Daugavpils filiāle
Filiāles vadītāja: Aļona Raščevska
Tālrunis: 29132050, 65455501

Sekretāre: Natālija Lapkovska
Adrese: 18. novembra iela 18a - 208, Daugavpils
E-pasts: daugavpils@buts.lv

Norises laiks: 23.05.2017
Jēkabpils filiāle
Filiāles vadītāja: Inese Vilcāne
Sekretāre: Una Netlaua
Adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils
Tālrunis: 65236618, 27898040, 27898022
Fakss: 65236618
E-pasts: jekabpils@buts.lv

Norises laiks: 25.05.2017
Valkas filiāle
Filiāles vadītājs: Baiba Vorobjeva

Adrese: Raiņa iela 16, Valka
Tālrunis: 64707020, 27898014
E-pasts: valka@buts.lv

Norises laiks: 29.05.2017
Gulbenes filiāle
Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne
Sekretāre: Daiga Rutka
Adrese: Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
Fakss: 64471066
E-pasts: gulbene@buts.lv

Norises laiks: 31.05.2017