background
Projektu vadība
Projektu vadībaarrowprint
Projektu vadība

Jūsu ieguvumi:

 • Pilnveidot savu sociālo kompetenci, novērtēt savas spējas un tās kvalitatīvi īstenot;
 • Izprast uzņēmuma saimniecisko darbību, orientējoties dažādos ES  projektos, piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas;
 • Analizēt problēmas, izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alternatīvos risinājumus;
 • Prasmes patstāvīgi sagatavot kvalitatīvas prezentācijas, izstrādāt  un uzturēt projekta dokumentāciju, veikt projekta finanšu plānošanu, uzskaiti un vadīšanu, kā arī projekta uzraudzību un virzīšanu;
 • Nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju:
- nodefinēt projekta apjomu;
- noteikt lēmuma pieņēmējus, ieinteresētās puses;
- izstrādāt veicamo darbu sarakstu;
- noteikt izpildes termiņus;
- izstrādāt projektu vadības shēmu;
- identificēt resursus, budžetu;
- izvērtēt projekta prasības;
- identificēt projekta gaitu;
- nodrošināt nepieciešamos resursus;
 • Projekta realizācijas gaitā, noteikt deleģēto uzdevumu izpildi, pieņemt un novērtēt komandas darba rezultātus.


Aplūkot atsauksmes

Mācību centra "BUTS" organizētie kursi "Projektu vadība" bija ļoti interesanti. Kursus vadīja zinošas pasniedzājas, kas interesanti spēj pasniegt savu priekšmetu. Beidzot kursus, esmu ieguvusi zināšanas, kas man noderēs arī turpmāk.
Līga Lasmane
____________________________________________________________________
Priecājos, ka man tika dota iespēja apmeklēt "Projekta vadības" kursus mācību centrā "BUTS". Bija iespēja apgūt zināšanas pie jaukiem pasniedzējiem.
Daiga Medne
____________________________________________________________________
Labi koordinēts mācību process!
Uldis Vizbulis
____________________________________________________________________

·         Ļoti noderīgi kursi, kas palīdz veidot gan cilvēka personīgo izaugsmi, iepazīstot savas vājās un stiprās puses, gan apgūstot instrumentus darbam ar sevi, līdz ar to iegūstot iespēju labāk saprast citus, izvēlēties sadarbības partnerus un prasmi izprast konfliktsituāciju cēļoņus, būtību un rast risinājumus atrisinājumam. Protams, ļoti noderīgi prprofesionālajā jomā – projektu vadībā, kā solis profesionālajā izaugsmē, kas liek darboties tālāk.

Sanita
____________________________________________________________________

Efektīvas projektu vadības īstenošanai nepieciešamās zināšanas par jaunākajām vadības teorijām un to praksi, personāla vadību, projekta dzīves ciklu un vadīšanas procesiem, loģiskās un tehniskās plānošanas niansēm… tā varētu turpināt aprakstīt nepieciešamo zināšanu kopu, pēc kuras aizvien pieaug pieprasījums – pieprasījums pēc kompetentiem projektu vadīšanas speciālistiem!
Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, Tu spēsi iekļauties un veiksmīgi strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, izveidot darboties spējīgu projekta realizācijas komandu un prasmīgi saistīt projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju.

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību


Piedāvājam programmu apgūt arī:

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Projektu dzīves cikls;
 • Projekta komanda;
 • Projekta resursi, plānošana;
 • Projekta dokumentācija;
 • Prezentācija;
 • Projekta gaitas novērtēšana, vadība;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības nozarē strādājošiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Valmieras filiāle
Filiāles vadītāja: Karīna Kalandārova – Kārkliņa
Sekretāre: Daiga Sebre
Adrese: Meža iela 7, Valmiera
Tālrunis: 64222366, 25600844
E-pasts: valmiera@buts.lv

Gaidām Jūs mācību centra "BUTS" Valmieras filiālē katru darba dienu no plkst. 08:30 līdz 17:30, bet piektdienās no 8:30 līdz 16:15.


Norises laiks: 27.07.2018
Saldus filiāle
Filiāles vadītāja: Daina Ozola

Sekretāre: Ilze Gulbe
Adrese: Jelgavas iela 2, Saldus (autoosta, 2. stāvs)
Tālrunis: 27898036, 63823628
Fakss: 63823628
E-pasts: saldus@buts.lv

Norises laiks: 03.08.2018
Limbažu filiāle
Filiāles vadītāja PI: Daiga Zīrape
Tālrunis: 27898037
E-pasts: limbazi@buts.lv

Norises laiks: 10.08.2018
Cēsu filiāle
Filiāles vadītāja: Daiga Zīrape
Tālrunis: 27898037

Sekretāre: Laura Buša
Adrese: Bērzaines iela 15, Cēsis
Tālrunis: 64127432
Fakss: 64127432
E-pasts: cesis@buts.lv

Norises laiks: 10.08.2018
Kuldīgas filiāle
Filiāles vadītāja: Daiva Krastiņa
Adrese: Kalna iela 19, Kuldīga
Tālrunis: 27898041, 63323027
E-pasts: kuldiga@buts.lv

Norises laiks: 16.08.2018
Cēsu filiāle
Filiāles vadītāja: Daiga Zīrape
Tālrunis: 27898037

Sekretāre: Laura Buša
Adrese: Bērzaines iela 15, Cēsis
Tālrunis: 64127432
Fakss: 64127432
E-pasts: cesis@buts.lv

Norises laiks: 10.09.2018
Limbažu filiāle
Filiāles vadītāja PI: Daiga Zīrape
Tālrunis: 27898037
E-pasts: limbazi@buts.lv

Norises laiks: 10.09.2018