background
Sanitārās un higiēnas prasības
Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonosarrowprint
Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonos

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt prasības kosmētiskā kabineta un frizētavu telpām, iekārtām un darba piederumiem;
  • Pārzināt pakalpojuma sniegšanas ierobežojumus;
  • Pielietot higiēnas un nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veikšanai skaistumkopšanas pakalpojuma piedāvāšanā.

Saskaņā ar 16.01.2001. MK noteikumiem Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem”, kas nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes un saskaņā ar 27.01.2009. MK noteikumiem Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām”, kas nosaka higiēnas prasības frizētavām, t.sk. manikīra un pedikīra pakalpojumiem, piedāvājam noklausīties 3 stundu semināru „Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonos” atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

Kursa programma:

  • Prasības kosmētiskā kabineta un frizētavu telpu aprīkojumam, iekārtām un darba piederumiem;
  • Ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana un apgaismojums;
  • Kosmētiskā kabineta un frizētavu telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtība;
  • Prasības apkalpojošam personālam.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamam zināšanas par higiēnas un nekaitīguma prasībām  skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā un uzraudzības kārtību, kas nodrošina sabiedrības veselības saglabāšanu.