background
Valodas
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)arrowprint
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

Jūsu ieguvumi:

 • Veiksmīgi komunicēt profesionālajā jomā;
 • Jautāt un atbildēt;
 • Pastāstīt par sevi, savu iepriekšējo darba pieredzi;
 • Aizpildīt tipveida dokumentus;
 • Izprast un veidot vienkāršus teikumus;
 • Izmantot zināšanas, veidot lietišķo saraksti;
 • Veidot dialogu profesionālajā vidē un sadzīvē;
 • Izteikt aizliegumu, atvainošanās, apstiprinājumu, atļauju, atteikumu, lūgumu, noliegumu, piekrišanu, uzaicinājumu u.c.;
 • Izvēlēties valodas līdzekļus atbilstoši runas stratēģijai un mērķiem.

Krievu valoda ir teritoriāli ļoti plaši izplatīta Eirāzijas kontinentā un skaitliski lielākā no slāvu valodām. Uz valodas plašo izmantojumu norāda vien fakts, ka krievu valodu lieto ~ 350 milj. pasaules iedzīvotāju. Attīsti savu profesionālo potenciālu, apgūstot krievu valodas zināšanas!
Mācību centra „BUTS” pedagoģiskais sastāvs parūpēsies, lai izglītības process nodrošinātu lielisku rezultātu, mācību metodoloģijā paredzot gan lekcijas un demonstrēšanas, gan vizualizēšanu, diskusijas un praktiskos darbus.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Personas identifikācija;
 • Darba un dzīves vieta;
 • Darba laiks;
 • Pusdienlaiks, ēdienreizes. Krievu virtuve;
 • Sanitārija un higiēna darba vietā;
 • Nokļūšana darba vietā;
 • Darbs un nauda;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt  krievu valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu) un valodas kompetences, lai valodas lietotājs varētu iegūt profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, prastu to izmantot, nodrošinātu saziņu ar citiem valodas lietotājiem un varētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Cēsu filiāle
Filiāles vadītājs: Ilze Serģe
Tālrunis: 27898037

Sekretāre: Dace Blaua
Adrese: Bērzaines iela 15, Cēsis
Tālrunis: 64127432
Fakss: 64127432
E-pasts: cesis@buts.lv

Norises laiks: 16.06.2017
Limbažu filiāle
Filiāles vadītāja PI: Ilze Serģe
Tālrunis: 27898037
E-pasts: limbazi@buts.lv

Norises laiks: 16.06.2017
Rīga, Biznesa un karjeras nodaļa
Nodaļas vadītāja: Ilze Lazda
Tālrunis: 67408210, 27898032

Sekretāre:Iveta Regute
Tālrunis: 67408206, 67408210
Fakss: 67408207
E-pasts: karjera@buts.lv

Adrese: Rīga, Meža iela 7, 4. st.


Norises laiks: 21.06.2017
Cēsu filiāle
Filiāles vadītājs: Ilze Serģe
Tālrunis: 27898037

Sekretāre: Dace Blaua
Adrese: Bērzaines iela 15, Cēsis
Tālrunis: 64127432
Fakss: 64127432
E-pasts: cesis@buts.lv

Norises laiks: 17.07.2017
Limbažu filiāle
Filiāles vadītāja PI: Ilze Serģe
Tālrunis: 27898037
E-pasts: limbazi@buts.lv

Norises laiks: 17.07.2017