background
Apkures iekārtas un santehnika
Spiedieniekārtu operatorsarrowprint
Spiedieniekārtu operators

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties spiedieniekārtas tehniskajā dokumentācijā;
 • Pārzināt spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt spiedieniekārtu tehnisko apkopi;
 • Organizēt un veikt darbus ar spiedieniekārtu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 • Pareizi rīkoties spiedieniekārtu darbības traucējumu gadījumā.

Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura ir šādi:
 • elementāri spiedieniekārtu kompleksi, kuru galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens; 
 • karsējami spiedieniekārtu kompleksi, kuru kompleksi galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra; 
 • īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi, kuru galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.
Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” spiedieniekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka spiedieniekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt spiedieniekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.09.2003. MK noteikumu Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 15. punkta 3. pants nosaka, ka spiedieniekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas attiecas uz spiedieniekārtu operatoru;
 • Informācija par kreditētām organizācijām, kuras pilnvarotas veikt tehniskās pārbaudes, to darbības principi un kārtība;
 • Tehniskās pārbaudes un ekspluatācijas atļauja;
 • Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina spiedieniekārtu bezavārijas darbu;
 • Spiedieniekārtu uzbūve, darbības principi un spiedieniekārtu aprīkojums;
 • Spiedieniekārtu operatora darba tehnoloģija;
 • Spiedieniekārtu operatora tiesības un pienākumi;
 • Darbs ar spiedieniekārtu uzraudzības žurnāliem;
 • Instruktāžu veidi;
 • Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos, elektrotraumu gadījumā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar spiedieniekārtām. Prast orientēties un pareizi kārtot ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju, veikt atļauto tehnisko apkopi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 10.10.2023
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 13.10.2023
Krāslava
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 13.10.2023
Dagda
Tālrunis:
29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 13.10.2023
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv


Norises laiks: 20.10.2023
Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 20.10.2023
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 20.10.2023
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 31.10.2023