background
Par mums
Mācību centrs „BUTS” ir vadošā profesionālās tālākizglītības iestāde Latvijā.

DIBINĀTS   
06.04.1991.

DARBĪBAS VIRZIENI   
Formālās un neformālās izglītības pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un fiziskām personām, korporatīvā apmācība. Profesionālās rehabilitācijas institūcija.

MISIJA
Būt profesionālās tālākizglītības virzītājspēkam Latvijā un piedāvāt kvalitatīvus, tirgus tendencēm atbilstošus izglītības kursus.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Klients: Izveidot abpusēji izdevīgu partnerību. Apzināt uzņēmumu vajadzības un pārsniegt klientu cerības.
Produkti un inovācijas: Attīstīt izglītības pakalpojumus, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes rādītājiem.
Efektivitāte un elastīgums: Elastīgi reaģēt uz darba tirgus izmaiņām. Veikt efektivitātes mērījumus gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā, sniedzot risinājumus mērķu ātrākai sasniegšanai.
Vide un sabiedrība: Palielināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.

VEIKSMES FORMULAS
Lēmumu pamatā ir klientu vajadzības.
Mēs esam daļa no sabiedrības.
Mēs vēlamies būt labākie.
- Ikvienam ir iespēja dot savu ieguldījumu.

Mācību centra "BUTS" nolikums

Pašnovērtējums 2022/2023

Iekšējie kārtības noteikumi izglītojamajiem

Iekšējie noteikumi - epidemioloģiskās drošības pasākumi klātienes mācībām

Kvalitātes politika

Privātuma politika


SIA "BUTS" valdes priekšsēdētājs
Ilmārs Stabrovskis